REGULAMIN CROSSU

Regulamin

56 Crossu Ostrzeszowskiego

24 kwietnia 2022 r.

Część ogólna

 1. Cel imprezy

 • Popularyzacja biegania, zarówno w aspekcie sportowym jak

i prozdrowotnym

 • Promocja walorów rekreacyjnych Miasta Ostrzeszowa

 • Promocja ostrzeszowskich firm, miasta i regionu

 1. Organizator

 • Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”

 1. Współorganizatorzy

 • Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

 • Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

 1. Patronat

 • Czas Ostrzeszowski„

 • Nasze Strony Ostrzeszowskie”

 • Twój Puls Tygodnia”

 • Radio SUD

 • Radio Eska

 • Radio Centrum

 • Telewizja Kablowa Proart

 1. Termin zawodów i miejsce

 • 24 kwietnia 2022 roku (niedziela)

Stadion im. J. Kusocińskiego, ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

 1. Biuro zawodów

 • 23-24 kwietnia 2022 r. – Stadion im. J. Kusocińskiego 5,
  63-500 Ostrzeszów

 1. Informacje

 • Kierownikiem zawodów 56. Crossu Ostrzeszowskiego Dariusz Świtoń tel. 606 265 236

 • Sędzią głównym zawodów 56. Crossu Ostrzeszowskiego Antoni Winny (licencja PZLA)

 • Kierownikiem tras 56. Crossu Ostrzeszowskiego – Bogusław Kokoszko

 • Kierownik sekretariatu 56 Crossu Ostrzeszowskiego – Alina Błaszczyk

tel. 601 955 313

 • Kierownik startu i mety – Ewa Sipurzyńska

 • Komisja odwoławcza Marek Nalepa (Kierownik)

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody uczestników i innych osób powstałe w trakcie wydarzenia / zawodów

 • Odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne uczestników i osób im towarzyszących zaginione w trakcie trwania wydarzenia / zawodów sportowych

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

 • Organizator zapewnia przebieralnię, toalety oraz dostęp do bieżącej wody.

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 • Dla przyjezdnych zabezpieczone będą miejsca parkingowe.

 • Na opiekunach grup młodzieżowych spoczywa obowiązek przestrzegania wymagań dotyczących badań lekarskich.

 • Biegi obsługiwane będą przez firmę Matończyk Pomiar
  Czasu, która zapewni elektroniczny pomiar czasu (
  www.maratonczykpomiarczasu.pl).

 1. Dane osobowe – zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia / zawodów sportowych jest Organizator.

 • Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia zawodów sportowych oraz publicznego ogłoszenia i wręczenia nagród. Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni uczestnika wydarzenia / zawodów sportowych w imieniu uczestnika wydarzenia / zawodów sportowych wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników zawodów sportowych oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska.

Część szczegółowa

Bieg główny (dystans 5000 m) i Nordic Walking (3000m)

 1. Zapisy: Do 21 kwietna 2022 r. Limit miejsc ustala się na 400 osób

 2. Start: Godzina 11:20

 3. Trasa biegu: Teren OSiR w Ostrzeszowie

 4. Uczestnictwo: Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat i uiściły opłatę startową

 5. Sprawy finansowe:

 • Opłata startowa za Bieg Główny (dystans 500m):

Opłata indywidualna 35 zł płatne do 20 kwietnia 2022 r.: W formie przelewu na rachunek Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie oddział w Ostrzeszowie o numerze: 83 8413 0000 0117 1176 2000 0001 z dopiskiem „56 Cross Ostrzeszowski – Bieg Główny 5000 – Imię
i nazwisko zawodnika”

W ramach opłaty startowej zawodnikowi przysługuje:

Numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu.

Butelka wody

Medal okazjonalny

Koszulka biegowa

Inne materiały promocyjne

 • Opłata startowa za marsz Nordic Walking (dystans 3000m):

Opłata indywidualna 20 zł płatne do 20 kwietnia 2022 r.: W formie przelewu na rachunek Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie oddział w Ostrzeszowie o numerze: 83 8413 0000 0117 1176 2000 0001 z dopiskiem „56 Cross Ostrzeszowski – Nordic Walking –

Imię i nazwisko zawodnika”

W ramach opłaty startowej zawodnikowi przysługuje:

Numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu.

Butelka wody

Medal okazjonalny

Inne materiały promocyjne

 1. Klasyfikacja

 • Kategoria Open

– kobiety miejsce I-VI

– mężczyźni miejsce I-VI

 • Kategoria Nordic Walking:

– kobiety miejsca I-III

– mężczyźni miejsca I-III

 1. Nagrody

 • W kategorii Open miejsca I – III puchary, miejsca I-VI nagrody rzeczowe.

 • W kategorii Powiat Ostrzeszowski I – III puchary, miejsca I-VI nagrody rzeczowe.

 • W kategorii Nordic Walking miejsca I-III puchary.

 1. Rejestracja

 • Zapisu można dokonywać elektronicznie do 16 kwietnia 2022 r. poprzez stronę www.crossostrzeszowski.pl oraz na stronie firmy www.maratonczykpomiarczasu.pl .

 • Podczas rejestracji wypełnić należy wszystkie pola formularza.