.

Zapisy

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY
· Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko drogą elektroniczną.
Adres do zapisów http://time4run.com.pl. Zapisy w formie elektronicznej w terminie do 21.04.2017. Po
tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w biurze zawodów do godziny 9:30 w dniu startu.
· Organizator ustala limit startujących na 400 osób.
· Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej
na koncie organizatora. Organizator zastrzega, że osoby które zapisały się na bieg a nie dokonały
opłaty startowej mogą zostać wykreślone z listy osób startujących w biegu.

OPŁATA STARTOWA

- osoby które zapiszą się i opłacą bieg do 29 lutego 2017 – opłata startowa 30zł

- od 1 marca do 31 marca 2017 – opłata startowa 35zł

- od 1 kwietnia do dnia zawodów – opłata 40zł

- istnieje możliwość dodatkowego zamówienia technicznej pamiątkowej koszulki z zawodów w cenie

20zł – przez cały okres zapisów na zawody.

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 21 kwietnia 2017 zobowiązane są do przedstawienia dowodu

wpłaty w trakcie weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie

zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w

dniu poprzedzającym zawody tj. 22.04.2017 r. w sekretariacie ZEC-u ul.Kąpielowa 5 od

godz.18:00-21:00 a w dniu zawodów tj 23.04.2017r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w

godzinach 8:00 - 11:00.

Sposób dokonywania opłaty startowej:

· on-line - przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie

każda osoba w momencie zapisywania się na imprezę. W przypadku nie dokonania opłaty podczas

procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych: datasport.pl. W biurze

zawodów w formie gotówkowej w trakcie weryfikacji – 40zł - osoby chcące otrzymać rachunek

proszone są o e-maila na adres (jest to możliwe w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu):

polmaraton@crossostrzeszowski.pl, - wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, - weryfikacja

zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.

· Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

2017.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2016.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.