.

Zapisy

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY

Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko drogą elektroniczną. Adres do zapisów www.datasport.pl. Zapisy w formie elektronicznej w terminie do 02.04.2018. Po tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w biurze zawodów do godziny 10:00 w dniu startu.

Organizator ustala limit startujących na 400 osób.

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Organizator zastrzega, że osoby które zapisały się na bieg a nie dokonały opłaty startowej mogą zostać wykreślone z listy osób startujących w biegu.OPŁATA STARTOWA

 

-  osoby które zapiszą się i opłacą bieg do 28 lutego 2018 – opłata startowa 50zł

-  od 1 marca do 31 marca 2018 – opłata startowa 60zł

-  od 1 kwietnia do dnia zawodów – opłata startowa 70zł

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 02 kwietnia 2018 zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcie weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 07.04.2018 r. w sekretariacie ZEC-u ul.Kąpielowa 5 od godz.18:00-20:00 a w dniu zawodów tj 08.04.2018r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godzinach 8:00 - 11:00.

Sposób dokonywania opłaty startowej:

on-line - przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie każda osoba w momencie zapisywania się na imprezę. W przypadku nie dokonania opłaty podczas procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych: datasport.pl. W biurze zawodów w formie gotówkowej w trakcie weryfikacji – 70zł - osoby chcące otrzymać rachunek proszone są o e-maila na adres (jest to możliwe w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu): polmaraton@crossostrzeszowski.pl, - wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, - weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.

Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

2018.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2018.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.