.

Regulamin

REGULAMIN XIX PÓŁMARATONU im. MIROSŁAWA ZAREMBY

23.04.2017r. Start Godzina – 10:30

 

I. ORGANIZTOR

Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie",

Instytucje wspierające:

Miasto i Gmina Ostrzeszów,

Powiat Ostrzeszowski,

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,

 

II. CEL

1. Popularyzacja biegów masowych.

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

23.04.2017r.(niedziela) - zbiórka zawodników do startu godz. 10:20 na linii startu zlokalizowanej na ul. Kąpielowej tuż przy ul. Tęczowej.  Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okresie 22.04.2017 w godzinach 10:00 - 13:00 oraz 15:00-20:00 oraz w dniu zawodów - 23.04.2017r. od godz. 7:00 do 9:00 w budynku OSiRu (Hotel) - ul. Kąpielowa 5.

 

IV. TRASA

Dystans - 21 097,5 metra (trasa posiada atest PZLA). Trasa pofałdowana o podłożu asfaltowym oraz dobieg do mety po drodze gruntowej i stadionie. Start na ulicy Kąpielowej tuż za ulicą Tęczową. Bieg rozgrywany na trzech pętlach - 1 krótsza i 2 dłuższe, wszystkie pętle oznakowane i opisane. Organizatorzy proszą uczestników o dokładne zapoznanie się z trasą biegu. Meta biegu znajduje się na stadionie. Pomiar czasu w formie elektronicznej przy wykorzystaniu chipów. Trasa będzie oznakowana co 1 km. Na trasie znajdować się będą punkty z napojami (woda)

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2,5 godziny. Po przekroczeniu limitu zawodnik, który nie ukończył biegu ma obowiązek zdjąć numer startowy i zejść z trasy

Zawodnicy są sklasyfikowani według czasu brutto.

 

V. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, uiściły opłatę startową, posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz do wykorzystywania wizerunku na nośnikach fotograficznych. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i

zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

VI. ZGŁOSZENIA DO IMPREZY

Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko drogą elektroniczną.

Adres do zapisów http://time4run.com.pl/. Zapisy w formie elektronicznej w terminie do 20.04.2017. Po tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w biurze zawodów do godziny 9:00 w dniu startu.

Organizator ustala limit startujących na 400 osób.

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej

na koncie organizatora. Organizator zastrzega, że osoby które zapisały się na bieg a nie dokonały opłaty startowej mogą zostać wykreślone z listy osób startujących w biegu.

 

VII. OPŁATA STARTOWA

- osoby które zapiszą się i opłacą bieg do 28 lutego 2017 – opłata startowa 30zł

- od 1 marca do 31 marca 2017 – opłata startowa 35zł

- od 1 kwietnia do dnia zawodów – opłata 40zł

- istnieje możliwość dodatkowego zamówienia technicznej pamiątkowej koszulki z zawodów w cenie 20zł – przez cały okres zapisów na zawody.

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 20 kwietnia 2017 zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcie weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 22.04.2017 r. w biurze zawodów OSiR-u ul. Kąpielowa 5 od godz.10:00 do 13:00 oraz 15:00-20:00, a w dniu zawodów tj 23.04.2017r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godzinach 7:00 - 9:00.

Sposób dokonywania opłaty startowej:

on-line - przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie

każda osoba w momencie zapisywania się do biegu. W przypadku nie dokonania opłaty podczas procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych: http://time4run.com.pl/. W biurze zawodów w formie gotówkowej w trakcie weryfikacji – 40zł - osoby chcące otrzymać rachunek proszone są o e-maila na adres (jest to możliwe w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu): polmaraton@crossostrzeszowski.pl, - wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, - weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

 


VIII. NOCLEGI

Organizator umożliwia odpłatne noclegi w Hotelu sportowym OSiR Ostrzeszów ul. Kąpielowa po uprzedniej rezerwacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od I - VI miejsca:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

1 – 500zł 1 – 500zł

2 – 400zł 2 – 400zł

3 – 300zł 3 – 300zł

4 – 200zł 4 – 200zł

5 – 100zł 5 – 100zł

6 – 50zł 6 – 50zł

 

KATEGORIE WIEKOWE

     KOBIETY   MĘŻCZYŹNI

1) 18 - 29 lat 1) 18 - 29 lat

2) 30 - 39 lat 2) 30 - 39 lat

3) 40 - 49 lat 3) 40 - 49 lat

4) 50 - 59 lat 4) 50 - 59 lat

5) 60 - 69 lat 5) 60 - 69 lat

6) 70 lat i więcej 6) 70 lat i więcej

Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe statuetki.

Dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego:

pierwsza trójka mężczyzn i kobiet. W tej klasyfikacji przewiduje się za 1 miejsce w kategorii K i M nagrodę pieniężną w wysokości 200zł, 2 miejsce – 100zł, 3 miejsce – 50zł.

Osoby sklasyfikowane na miejscach 1-6 w klasyfikacji OPEN M i K nie będą uwzględniane w

kategoriach wiekowych.

Wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymują pamiątkowe okolicznościowe

medale.

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Biegi odbywać się będą przy częściowym ruchu ograniczonym, organizator prosi o

stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.

Dyrektor Półmaratonu –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

W tym dniu tj. 23.04.2017r. odbędą się biegi przedszkolaków, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach 53 Crossu Ostrzeszowskiego .Więcej szczegółów na stronie internetowej www.crossostrzeszowski.pl.

W związku z charakterem imprezy należy wziąć pod uwagę możliwość finiszowania z uczestnikami innych biegów!

UWAGA!!!

XIX Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 53 Crossu Ostrzeszowskiego w dniu

23.04.2017r. wliczany będzie do punktacji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2017 r.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora (sędzia główny zawodów)

Numer kontaktowy do organizatora:

o Adres e-mail: polmaraton@crossostrzeszowski.pl

 

2017.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2016.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.