.

Regulamin

REGULAMIN XX PÓŁMARATONU im. MIROSŁAWA ZAREMBY

 08.04.2018r.  

 1. ORGANIZTOR:

Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie", Instytucje wspierające:

Miasto i Gmina Ostrzeszów,

Powiat Ostrzeszowski,

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, 

 1. CEL
 •  Popularyzacja biegów masowych.
 •  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE

 

08.04.2018r. (niedziela) - zbiórka zawodników do startu godz. 10:20 na linii startu zlokalizowanej na ul. Kąpielowej tuż za ul. Tęczową. Start ostry do biegu nastąpi o godz.10:30. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w okresie 07.04.2018 w godzinach 18:00-20:00 oraz w dniu zawodów - 08.04.2018r. w budynku ZEC (Hotel) - ul.Kąpielowa 5 . W dniu zawodów, biuro będzie pracować w godzinach 7 – 10.

  

IV. TRASA

 

Dystans - 21 097,5 metra (trasa posiada atest PZLA). Trasa pofałdowana o podłożu asfaltowym oraz dobieg do mety po drodze gruntowej i stadionie. Start na ulicy Kąpielowej tuż za ulicą Tęczową. Bieg rozgrywany na trzech pętlach - 1 krótsza i 2 dłuższe, wszystkie pętle oznakowane i opisane. Organizatorzy proszą uczestników o dokładne zapoznanie się z trasą biegu. Meta biegu znajduje się na stadionie. Pomiar czasu w formie elektronicznej przy wykorzystaniu chipów. Trasa będzie oznakowana co 1 km.

 

 • Na trasie znajdować się będą punkty z napojami (woda + izotonik)

 

 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2,5 godziny. Po przekroczeniu limitu zawodnik, który nie ukończył biegu ma obowiązek zdjąć numer startowy i zejść z trasy
  • Zawodnicy są sklasyfikowani według czasu brutto. 

V. UCZESTNICTWO

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, uiściły opłatę startową, posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz do wykorzystywania wizerunku na nośnikach fotograficznych. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku poprzez wykonywanie zdjęć na trasie biegu oraz w materiałach video z imprezy biegowej.

 

Dekoracje klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn oraz kategorii wiekowych K20, 30 oraz M20 i M30 rozpoczną się o godzinie 12:30. Pozostałe dekoracje odbędą się po zamknięciu limitu czasowego. 

 

VI. ZGŁOSZENIA DO IMPREZY 

 • Zgłoszenia zawodników do biegu na dystansie półmaratonu tylko drogą elektroniczną. Adres do zapisów www.datasport.pl. Zapisy w formie elektronicznej w terminie do 02.04.2018. Po tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w biurze zawodów do godziny 10:00 w dniu startu.
  • Organizator ustala limit startujących na 400 osób. 
 • Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora. Organizator zastrzega, że osoby które zapisały się na bieg a nie dokonały opłaty startowej mogą zostać wykreślone z listy osób startujących w biegu. 

VII. OPŁATA STARTOWA 

-  osoby które zapiszą się i opłacą bieg do 28 lutego 2018 – opłata startowa 50zł 

-  od 1 marca do 31 marca 2018 – opłata startowa 60zł 

-  od 1 kwietnia do dnia zawodów – opłata startowa 70zł

 

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 02 kwietnia 2018 zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcie weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 07.04.2018 r. w sekretariacie ZEC-u ul.Kąpielowa 5 od godz.18:00-20:00 a w dniu zawodów tj 08.04.2018r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godzinach 8:00 - 11:00. 

Sposób dokonywania opłaty startowej: 

 • on-line - przez system rozliczeń elektronicznych DotPay do którego przekierowana zostanie każda osoba w momencie zapisywania się na imprezę. W przypadku nie dokonania opłaty podczas procesu rejestracji można jej dokonać wchodząc na listę osób zapisanych: datasport.pl. W biurze zawodów w formie gotówkowej w trakcie weryfikacji – 70zł - osoby chcące otrzymać rachunek proszone są o e-maila na adres (jest to możliwe w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania przelewu): polmaraton@crossostrzeszowski.pl, - wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi, - weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów.
  • Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

 

 VIII. NOCLEG

 Organizator informuje o możliwości odpłatnego noclegu w Hotelu sportowym OSiR Ostrzeszów ul.

 Kąpielowa po uprzedniej rezerwacji – ilości miejsc ograniczona.

  

IX. NAGRODY

 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn od I - VI miejsca:

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1 – 500zł

1 – 500zł

2 – 400zł

2 – 400zł


 

3 – 300zł

 

3 – 300zł

 

4 – 200zł

 

4 – 200zł

 

5 – 100zł

 

5 – 100zł

 

6 – 50zł

 

 

6 – 50zł

KATEGORIE WIEKOWE

 

 

 

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

1)

18 - 29 lat – K20

1)

18

- 29 lat – M20

2)

30 - 39 lat – K30

2) 30

- 39 lat – M30

3)

40 - 49 lat – K40

3) 40

- 49 lat – M40

4)

50 - 59 lat – K50

4)

50

- 59 lat – M50

5)

60 - 69 lat – K60

5)

60

- 69 lat – M60

6)

70 lat i więcej – K70

6)

70 lat i więcej – M70

 

Dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego:

 -  pierwsza trójka mężczyzn i kobiet. W tej klasyfikacji przewiduje się za 1 miejsce w kategorii K i M nagrodę pieniężną w wysokości 200zł, 2 miejsce – 100zł, 3 miejsce – 50zł.

 Dodatkowa klasyfikacja mieszkańców „Południowej Wielkopolski”

 Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe statuetki.

 

 • Osoby sklasyfikowane na miejscach 1-6 w klasyfikacji OPEN M i K nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych.

 

 • Wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymują pamiątkowe okolicznościowe medale.
  • Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.

 

 • Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

 • Biegi odbywać się będą przy częściowym ruchu ograniczonym, organizator prosi o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym.
  • W pakiecie startowym znajduje się pamiątkowa koszulka techniczna

 W ramach półmaratony zostaną również rozegrane II Otwarte Mistrostwa Polski Kolejarzy organizowane przez Stowarzyszenie „Kolejarz”

 X. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

W tym dniu tj. 08.04.2018r. odbędą się biegi przedszkolaków, dzieci, młodzieży szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi) i ponadpodstawowych w ramach 54 Crossu Ostrzeszowskiego . Więcej szczegółów na stronie internetowej www.crossostrzeszowski.pl.W związku z charakterem imprezy należy wziąć pod uwagę możliwość finiszowania z uczestnikami innych biegów!

 UWAGA!!!

 XX  Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 54 Crossu Ostrzeszowskiego w dniu

 

08.04.2018r. wliczany będzie do punktacji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2018 r.

 

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

  

 

 

 

2018.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2018.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.