.

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN 53 CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO
23.04.2017r
OSTRZESZÓW ul. KĄPIELOWA 5  STADION im. J. KUSOCIŃSKIEGO


I. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla młodzieży i dorosłych,
- promocja zdrowia i zapobieganie patologiom społecznym dzięki uprawianiu systematycznego biegania,
- wyłonienie uzdolnionej młodzieży do biegania wyczynowego,
- promocja Ostrzeszowa jako stolicy polskich biegów przełajowych.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ BIEGANIA W KOLCACH!!!

II. PATRONAT

       Polski Komitet Olimpijski,

Minister Sportu i Turystyki,

Minister Edukacji Narodowej,

Polski Związek Lekkiej Atletyki,

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu,

Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem"  Warszawa,

Szkolny Związek Sportowy Warszawa,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie,

Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska,

Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie.


III. ORGAZNIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest Społeczny Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:

       Stowarzyszenie Sportowe "Crossy Ostrzeszowskie",

       Związek Stowarzyszeń Sportowych "Sprawni - Razem",

       Miasto i Gmina Ostrzeszów,

Powiat Ostrzeszowski,

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,

Powiatowe Zrzeszenie LZS Ostrzeszów,

Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie,

Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów,

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA 53 CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO,

      PROGRAM ZAWODÓW


53 Cross Ostrzeszowski odbędzie się w dniu 23.04.2017r ( niedziela) 

7:00 - 9:00    
- udostępnienie tras biegowych zawodnikom,
- praca biura zawodów - Swietlica OSiR ul. Kąpielowa 5.

 9:00 - 9:25
- zbiórka uczestników na płycie stadionu do otwarcia imprezy za tabliczkami z

   nazwami  reprezentacji, 
- przybycie oficjalnych gości oraz organizatorów 53 Crossu Ostrzeszowskiego.

9:30 - 10:00

Ceremonia Otwarcia zawodów:

- oficjalne otwarcie 53 Crossu Ostrzeszowskiego przez Prezes Stowarzyszenia Sportowego

   „Crossy  Ostrzeszowskie” Włodzimierza Drogiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  

    Mariusza Witka  i Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego,

- zapalenie znicza na stadionie przez uczestników sztafety Klubu Olimpijczyka z Wysocka Wielkiego.

 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW:

 

10:10 Zbiórka zawodników startujących w Półmaratonie im. Mirosława Zaremby

-Zawodnicy zbierają się na linii startu 10 minut przed ostrym startem na ulicy  Kąpielowej tuż za ulicą Tęczową.

10:20 Zbiórka zawdników startujących w półmaratonie na ulicy Kąpielowej z ulicą tęczową.

10:30  - start do biegu Półmaratonu.  (limit czasu ukończenia 2,5h tj. do 13:00)

 

10:35  BIEG OPEN  Kobiet i mężczyzn        - dystans 5000 m

 

10:37  NORDIC WALKING - Bieg open  Kobiet i mężczyzn        - dystans 5000 m

 
BIEGI  STOWARZYSZENIA  "SPRAWNI - RAZEM"


10:40  - start do biegu kobiet rocznik 2001 i młodsze    - dystans 1000 m
10:45  - start do biegu mężczyzn rocznik 2001 i młodsi  - dystans 2000 m 
10:55  - start do biegu kobiet rocznik 2000 i starsi         - dystans 1500 m

11:00  - start do biegu mężczyzn rocznik 2000 i starsi - dystans 3000 m

Wprowadzono zmianę na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego (30.03.2017r.)

BIEGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


11:05 - dziewczęta   kl. I – II   rocznik - 2009 - 2008  -  dystans  800 m 
11:10 - chłopcy        kl. I – II  rocznik - 2009 - 2008  -  dystans   800 m 

11:15 - dziewczęta   kl. III – IV   rocznik - 2007 - 2006  -  dystans  800 m 
11:20 - chłopcy   kl. III – IV   rocznik - 2007 - 2006  -  dystans  800 m 
11:27 - dziewczęta  kl. V – VI  rocznik – 2005 - 2004  -  dystans 1000 m 
11:35 - chłopcy  kl. V - VI  rocznik – 2005 - 2004  -  dystans 1000 m


BIEG SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

 

11:45 - dziewcząt     kl. I-III rocznik - 2001 – 2003  -  dystans 1500 m 

11:50 - chłopców     kl. I-III rocznik - 2001 – 2003  -  dystans 2000 m 

 

BIEG SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

12:10 - dziewcząt    kl. I - III/IV rocznik - 2000 - 1998/97 - dystans 2000 m

12:20 - chłopców    kl. I - III/IV rocznik – 2000 - 1998/97 - dystans 3000 m

 

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

 

12:35 - start do biegu dziewcząt rocznik - 2010 i młodsi  - dystans 400 m

12:50 - start do biegu chłopców rocznik - 2010 i młodsi  - dystans 400 m

 

*Zapisy do kategorii biegowej zgodnie z rokiem urodzenia

 

13:10  Ogłoszenie wyników losowania dodatkowych nagród wśród wszystkich uczestników biegów.

 

13:30 Uroczyste zakończenie na stadionie 53 CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO

 

 

V. UCZESTNICTWO W ZAWODACH, PUNKTACJA I LIMITY STARTOWE


Niniejszy Regulamin odnosi się i obejmuje swoimi przepisami  różne grupy zawodników biorących udział w 53  CROSSIE OSTRZESZOWSKIM. Grupami tymi są:

      

- biegi przedszkolaków,

- biegi młodzieży szkół podstawowych,

- biegi młodzieży szkół gimnazjalnych,

- biegi młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

- XXI Mistrzostwa Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni –Razem     

- XVIII Półmaratonu,

- bieg Nordic Walking

- biegu OPEN dla kobiet i mężczyzn na dystansie 5000m.

 

W ramach otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego punktowani będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg wg klucza:

1 miejsce - 51 pkt.

2 miejsce - 49 pkt.

3 miejsce - 48 pkt.

50 i każde następne - 1 pkt.

 

W biegach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do punktacji drużynowej zalicza się punkty pięciu kolejnych najlepszych zawodników danej szkoły. W każdym biegu może startować dowolna liczba zawodników reprezentujących daną szkołę.

 

W szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzona będzie jedna wspólna klasyfikacja drużynowa dziewcząt i chłopców.

W szkołach podstawowych dodatkowa klasyfikacja mieszkańców „Południowej Wielkopolski”

Aby dana szkoła została uwzględniona w punktacji drużynowej musi dokonać zgłoszenia na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora: www.crossostrzeszowski.pl.  mailowo do dnia 20 kwietnia 2017r.

Nagrody dla najlepszych szkół zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania 53. Crossu Ostrzeszowskiego                w maju br.

UWAGA!!!
Za właściwe przygotowanie do imprezy i stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik ekipy, trener, nauczyciel (inny opiekun) lub sam startujący jeśli jest pełnoletni, a w przypadku dzieci przedszkolnych  - opiekun grupy przedszkolnej.

Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne i zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem.

Zawodnik może startować  tylko w jednym biegu. W przypadku startu więcej niż w jednym biegu, zawodnik będzie podlegać dyskwalifikacji we wszystkich biegach w których wystartował.

W zawodach mogą starować osoby odpowiednio przygotowane do wysiłku fizycznego. Obowiązuje właściwy strój sportowy. Obowiązuje zakaz biegania w kolcach.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku zawodników występujących 
w poszczególnych biegach w publikacjach służących promocji imprezy sportowej.

VI. DEKORACJA ZAWODNIKÓW

UWAGA 1

Dekoracja zwycięzców biegu przedszkolaków i biegu dzieci szkół podstawowych nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu.

W biegu na dystansie 21097,5m dekoracja nastąpi ok. 15 minut po zakończonym limicie czasu.
W  biegach szkół podstawowych dekorowanych będzie pierwszych 6 zawodników i przebiegających linie mety. Dekoracja zwycięzców tych biegów nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu. We wszystkich pozostałych biegach tj. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w biegu  open, półmaratonie oraz w biegach Stowarzyszenia "Sprawni - Razem" dekorowanych będzie pierwszych 6  zawodników z każdego biegu. Dekoracja zwycięzców tych biegów nastąpi po ok. 10 minutach od  ich zakończenia. 
W Półmaratonie obowiązywał będzie limit czasu 2,5 godz. XIX Półmaraton Ostrzeszowski rozgrywany podczas 53 Crossu  w dniu 23.04.2017r. wliczany będzie do punktacji Grand Prix Wielkopolski 2017r.

 

UWAGA 2

Bieg przedszkolaka i Nordic Walking są biegami rekreacyjnymi, w których nie będą wyłaniani zwycięzcy.

Wszyscy uczestnicy tych 2ch biegów otrzymają medale uczestnictwa.

 

VII. ZGŁOSZENIA DO 53 CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO  

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora: www.crossostrzeszowski.pl. Natomiast zgłoszenia do  półmaratonu oraz biegu OPEN należy nadsyłać za pośrednictwem strony: www.time4run.com.pl.

W dniu zawodów zgłoszenia  przyjmowane będą w godzinach 7:00 - 9:00  w biurze zawodów OSiR - świetlica ul. Kąpielowa 5 - dotyczy to tylko dzieci grupy przedszkolnej, półmaratonu, nordic walking oraz biegu open.  Inne grupy nie będą obsługiwane.

 

VIII. OPŁATA STARTOWA PÓŁMARATONU:

- osoby, które zapiszą się i opłacą bieg do 29 lutego 2017r. – opłata startowa 30zł

- od 1 marca do 31 marca 2017r. - opłata startowa 35zł

- od 1 kwietnia do dnia zawodów - opłata 40zł

- istnieje możliwość dodatkowego zamówienia technicznej pamiątkowej koszulki z zawodów w cenie 20 zł – przez cały okres zapisów na zawody.

Osoby, które dokonają opłaty po dniu 21 kwietnia 2017r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w trakcje weryfikacji w biurze zawodów. Weryfikacje zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie  opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu poprzedzającym zawody tj. 22.04.2017r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godz. 10:00 - 13:00 oraz 15:00 - 20:00 a w dniu zawodów tj. 23.04.2017r. w biurze zawodów ul. Kąpielowa 5 w godzinach  7:00 - 9:00.

 

OPŁATA STARTOWA 5 KM OPEN:

10 zł od uczestników biegu, jeżeli wpłata dokonana będzie do dnia 31.03.2017r. Po terminie wysokość opłaty wynosi 15 zł.

Biuro zawodów czynne będzie w dn. 20 - 21.04.2017. w świetlicy OSiR Ostrzeszów ul. Kąpielowa 5 w godzinach 15:00-18:00.

termin odbioru protokołów, numerów startowych to 20.04 - 21.04 od godz. 15:00-18:00 również w świetlicy ZEC- u na ul. Kąpielowa 5. Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. 
Opłata  startowa nie podlega zwrotowi. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora.


W tytule przekazu obowiązkowo należy podać pełną listę startujących tj. liczbę osób, nazwę szkoły, klubu, związku, organizacji. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do zawodnika bądź grupy szkolnej czy klubowej.


Wysokość opłat zostaje podana w dziale VIII niniejszego regulaminu.

 

IX. FINANSOWANIE I NAGRODY
Koszty organizacyjne 53 Crossu pokrywa Komitet Organizacyjny, natomiast koszty związane ze startem zawodników w półmaratonie i biegu open pokrywają startujący zawodnicy.


UWAGA!
Każdy zawodnik po zakończeniu biegu otrzyma talon konsumpcyjny.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w półmaratonie otrzymują nagrody finansowe, ich wysokość zostanie podana w Regulaminie Półmaratonu i umieszczona na stronie www.crossostrzeszowski.pl.

Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg otrzymują od organizatora pamiątkowe medale.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza i Kierownictwo Crossu w miejscu wyznaczonym na płycie stadionu. Kierownicy ekip/opiekunowie powinni posiadać przy sobie legitymacje szkolne, ewentualnie dokumenty tożsamości ze zdjęciem oraz badania lekarskie zawodników w celu wyrywkowej weryfikacji zawodników. Wyniki po weryfikacji, w jak najkrótszym czasie zostaną umieszczone na stronie internetowej powiatu www.powiatostrzeszowski.pl oraz stronie  Crossów www.crossostrzeszowski.pl.


UWAGA!!!
Zawodnicy nieposiadający protokoliku startowego oraz zawodnicy z protokolikami poprawionymi przez siebie nie będą klasyfikowani. Poprawki nanosić może wyłącznie recepcja zawodów, sędzia główny startu lub kierownik zawodów.


Komisja Odwoławcza będzie rozpatrywała sprawy nie ujęte w regulaminie oraz protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 300zł. W przypadkach nieuzasadnionych kaucja nie zostanie zwrócona. 


Informacji udzielają:

Kierownik zawodów -  Edmund Tetlak  tel. 506 495 416

Kierownik Tras – koordynator zawodów Janusz Suwiczak tel. 668 442 358

Dyrektor Półmaratonu – Paweł Gilar tel. 604 778 389

Kierownik Sekretariatu – Alina Błaszczyk

Powyższy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.powiatostrzeszowski.pl

 oraz www.crossostrzeszowski.pl.          

                                            

                                                                                             Prezes Stowarzyszenia Sportowego
 Włodzimierz Drogi

 

2017.01.09
Drodzy Sponsorzy jeżeli tylko zdecydujecie się na wzięcie udziału przy organizacji lub wsparciu naszej działalności prosimy o kontakt, aby móc jak najszybciej rozpocząć promocję Państwa firmy choćby na naszej stronie internetowej w formie loga i odnośnika do Państwa strony www.
2016.01.09
Jeżeli macie Państwo ochotę pomóc nam w organizacji zawodów w formie wsparcia finansowego bądź rzeczowego to prosimy o kontakt.